TEAMMANAGER PSA

Vast
ARNHEM

Deel dit:

De functie:

De Teammanager PSA draagt zorg voor een efficiënte, effectieve en tijdige uitvoering van de werkzaamheden binnen het team. Werkzaamheden zijn in control en optimale ondersteuning aan de afdelingen Beleid en Advies en People Development is geboden.

Doel van de functie:
Het leidinggeven aan het team PSA, zodanig dat werkzaamheden in control zijn en de verwerking van personeel- en salarisgegevens correct en tijdig plaats vindt. Rapporteert rechtstreeks aan de Afdelingsmanager Beheer en Ondersteuning. De Teammanager PSA geeft leiding aan een team met ca. 8 FTE.

 • Ontwikkelt en implementeert, binnen de kaders van het tactisch beleid, operationeel beleid voor het eigen team.
 • Voert dit uit en neemt beslissingen over de uitvoering, binnen de vastgestelde (tactische) beleidskaders.
 • Richt het team en de processen/ activiteiten hierbinnen optimaal in, bewaakt dit, en stemt dit af met andere organisatieonderdelen en stafafdelingen.
 • Draagt zorg voor een goed, efficiënt en tijdig verloop van de processen binnen het eigen team conform daartoe opgestelde kwalitatieve en kwantitatieve targets.
 • Draagt zorg voor betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie.
 • Zorgt voor een juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team en legt hierover verantwoording af aan de afdelingsmanager.
 • Signaleert en initieert verbeteracties. Implementeert deze na goedkeuring.

 • Coördineert, monitort en beheert de werkzaamheden en processen binnen het team.
 • Draagt hiertoe zorg voor een optimale inrichting van processen en procedures; Onderhoudt en bewaakt deze.
 • Bewaakt en heeft de regie over de planning van werkstromen en –voorraden / verwerking van personeel- en salarisgegevens.
 • Signaleert en registreert afwijkingen en doet voorstellen ter verbetering.
 • Heeft een actieve rol bij het continue proces van kwaliteitsverbetering.
 • Coördineert het proces van verbeteren van de AO/IC binnen het bedrijfsonderdeel HR. Treedt op als voorzitter van het procesteam en coördineert de werkzaamheden in dit verband.
 • Fungeert als aanspreekpunt binnen de afdeling om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken.

 • Onderhoudt operationele contacten met externe leveranciers.
 • Stemt relevante informatie af (w.o. contractonderhandelingen) met intern betrokken afdelingen.
 • Beheert de contracten en evalueert de dienstverlening.

Je profiel:

• HBO werk- en denkniveau in financieel-economische richting.
• Kennis ten aanzien van relevante fiscaalgerelateerde vraagstukken.
• Minimaal 5 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring aan team van circa 10 medewerkers.
• Affiniteit met administratieve processen binnen HR

Het aanbod:

 • Salarisindicatie ca. 50-52 K

De organisatie:

Onze opdrachtgever is een van de grootste verzekeringsmaatschappijen van Nederland.

Contact:

Voor meer informatie over deze vacature: Mirjam Verdegaal (tel.: 0294-492383). Onze opdrachtgever wil geen rechtstreekse reacties van kandidaten of w&s; bureau's ontvangen.

Geïnteresseerd?

Denk je de juiste kandidaat te zijn voor deze vacature en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Klik dan hier om te solliciteren.